Inschrijven voor woningen

In Rotterdam worden veel huurwoningen aangeboden. Als je wilt kunnen reageren op huurwoningen die aangeboden worden, dan moet je als woningzoekende ingeschreven staan bij Woonnet Rijnmond of bij een andere wooncorporatie. Het is mogelijk om je bij meerdere wooncorporaties in te schrijven. Kijk voor adressen bij de sociale kaart. Als je ingeschreven staat bouw je vervolgens inschrijvingsduur op. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe groter de kans op een woning.

De wooncorporaties houden rekening met mensen met een sociale of medische urgentie en mensen die hun woning moeten verlaten in verband met sloop- of renovatieplannen. Die mensen hebben een voorrangspositie op huizen die te huur worden aangeboden.

Vrijkomende woningen worden aangeboden via de woonkrant ‘Woonnet Rijnmond’ en via internet op www.woonnet-rijnmond.nl. Ook worden er via andere wooncorporaties woningen aangeboden. Hierop kun je reageren als jij ingeschreven staat voor een huurwoning.

Woningzoekenden mogen per woonkrant op maximaal drie woningen reageren. De woonkrant verschijnt iedere twee weken. De reactietermijn vervalt binnen anderhalve week na het verschijnen van de woonkrant of het nieuwe aanbod op internet.

Je kunt reageren via internet of door het insturen van de bon uit de woonkrant. Een snelle reactie op woningadvertenties geeft niet meer kansen. Bepalend bij het toekennen van een vrijkomende woning is de inschrijvingsduur.
Er kunnen passendheidsregels gelden voor een woning, maar dat mag alleen bij woningen met vijf of meer kamers. Bij passendheidsregels kan je denken aan de hoogte van het inkomen, de samenstelling van het huishouden of een leeftijdseis. Deze eisen mogen alleen gesteld worden met toestemming van de gemeente.