Onzelfstandige woonruimte

Als we het over een onzelfstandige woonruimte hebben, hebben we het bijvoorbeeld over een kamer met gebruik van keuken, douche en toilet. Dit kan een kamer in een studentenhuis zijn, maar ook bij een particuliere verhuurder of een hospita. Als je bij een hospita woont, woon je bij de verhuurder in huis en deel je de gemeenschappelijke ruimten met de verhuurder. Voor onzelfstandige woonruimten gelden in een aantal gevallen andere regels dan wanneer je zelfstandig woont. Een belangrijk voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de huurbescherming. Bij een hospitakamer is er sprake van een huurtijd van 9 maanden voordat de huurbescherming intreed. De verhuurder kan de huur zonder reden en zonder tussenkomst van een rechter opzeggen. Hierbij is er wel sprake van een opzegtermijn van 3 maanden. De periode van 9 maanden wordt gezien als een proefperiode, in die tijd gaat de hospes/hospita kijken of het samenwonen met jou goed bevalt en of alles naar wens is. Als dat allemaal goed verloopt en er geen irritaties of iets dergelijks zijn, gaan na 9 maanden de normale regels van de huurbescherming gelden.

Zelfstandige woonruimte

Als we praten over een zelfstandige woonruimte, hebben we het over een kamer of woning met daarin een eigen keuken, douche en toilet. Voor een zelfstandige woonruimte is het mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Deze toeslag is afhankelijk van je inkomen en de kale huurprijs. De kale huurprijs is de huur van de kamer zonder het gas, water en licht. De woning moet bij de gemeente bekend staan als zelfstandige woonruimte, anders wordt er geen huursubsidie toegekend.

Huurbescherming

De wettelijke regels over huurbescherming zijn er om de huurder van de woonruimte te beschermen. Wanneer de verhuurder de huur opzegt en de huurder gaat akkoord, dan wordt de huurovereenkomst beëindigd. Wanneer de huurder hier niet mee akkoord gaat, dan blijft de huurovereenkomst van kracht en mag de huurder gewoon in de kamer of woning blijven wonen. De verhuurder moet dan naar de kantonrechter stappen met het verzoek de huurovereenkomst te laten beëindigen. De kantonrechter kan dit verzoek goed- of afkeuren.

Beëindigen van een huurovereenkomst

Wanneer de verhuurder en de huurder het niet eens zijn over het beëindigen van de huurovereenkomst, dan kan deze alleen door de uitspraak van de kantonrechter worden beëindigd. Hiervoor moet de verhuurder het initiatief nemen als de huurder weigert om te vertrekken.
Er zijn 5 gronden op basis waarvan een huurovereenkomst mag worden beëindigd:
• De huurder heeft zich niet als ‘goede huurder’ gedragen. Dit betekent dat de huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan door bijvoorbeeld de huur niet te betalen of overlast te veroorzaken voor medebewoners. Bij ernstig wangedrag door de huurder kan de huurovereenkomst worden beëindigd,
• Het huurcontract is voor bepaalde tijd ingegaan. Dit kan als de verhuurder bijvoorbeeld een half jaar naar het buitenland gaat en daarna de kamer of de woning zelf weer wil gebruiken. Dit moet wel duidelijk vooraf afgesproken zijn in een huurcontract. Hierin moet de periode en de reden waarom de kamer/woning wordt verhuurd beschreven staan. Drie maanden voordat de periode is afgelopen, moet de verhuurder de huurder een opzeggingsbrief sturen, verwijzend naar het huurcontract,
• De verhuurder heeft de kamer/woning dringend nodig voor eigen gebruikt. Aannemelijk moet worden gemaakt dat het eigen gebruik zo dringend is, dat het niet redelijk is dat de verhuur wordt voortgezet. In een procedure zal de kantonrechter de belangen van de verhuurder en huurder afwegen, waarbij ook de mogelijkheid voor ‘passende’ vervangende kamer wordt meegenomen.
• Let op! Als een woning wordt verkocht, dan is dat geen reden om de huurovereenkomst te beëindigen: KOOP BREEKT GEEN HUUR! *
• De huurder wil de gewijzigde huurovereenkomst niet accepteren,
• De verhuur moet beëindigd worden als gevolg van een bestemmingsplan waarvoor het noodzakelijk is dat de huurder de woning verlaat.

Andere redenen voor het opzeggen van de huurovereenkomst zullen niet door de rechter beoordeeld worden als het tot een procedure komt.

De verhuurder kan de huur niet beëindigen omdat hij de woning wil verkopen. Als hij het huis verkoopt, dan draagt hij de bestaande huurovereenkomst, onder de zelfde voorwaarden, over aan de nieuwe eigenaar. Die bescherming geldt zelfs als in het huurcontact staat dat de huurder akkoord gaat met het beëindigen van de huur als de verhuurder de woning verkoopt. Een dergelijke bepaling in een huurcontract is namelijk ongeldig!