Huurprijs

Voor het vaststellen van de huurprijs van woonruimte bestaat er een puntenstelsel. Er is een puntenstelsel voor zelfstandige- en onzelfstandige woonruimte. Je kunt de maximale huurprijs berekenen aan de hand van de oppervlakte per vierkante meters en welke voorzieningen er zijn, bijvoorbeeld gedeelde keuken, douche en toilet, gemeubileerd of gestoffeerd. De verhuurder mag wettelijk niet meer huur vragen dan de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel. In de praktijk komt het toch vaak voor dat de huurder meer huur betaald. In dat geval kan de huurder een huurverlaging aanvragen bij de verhuurder. Wanneer de verhuurder niet reageert of niet akkoord gaat met het voorstel tot huurverlaging, dan kan de huurder de huurcommissie verzoeken het voorstel tot huurverlaging te beoordelen. De huurcommissie is te bereiken via 0800 488 72 43. Dit moet wel binnen 3 maanden na de ingang van de huurovereenkomst.

Huursubsidie

Wanneer je teveel huur betaald in verhouding tot het (gezins)inkomen, kan je onder bepaalde voorwaarden huursubsidie van de overheid/gemeente krijgen. De aanvrager moet wel 18 jaar of ouder zijn, en de huursubsidie geldt in principe alleen voor zelfstandige woonruimten. In sommige gevallen worden ook kamers van woningbouwverenigingen aangewezen als subsidiabel woonruimten. Voor particuliere onzelfstandige woonruimten geldt dit niet. Hoeveel huurtoeslag je krijgt is afhankelijk van je inkomen, leeftijd en de huurprijs. Om überhaupt in aanmerking te komen voor huursubsidie moet de (kale) huurprijs hoger zijn dan € 199,52 en maximaal € 630. Voor jongeren tot 23 jaar is de maximale prijs € 340 (www.toeslagen.nl).