De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen een of meer vakbonden en een of meer werkgevers(organisaties). In de cao worden arbeidsvoorwaarden geregeld die bij de arbeidsovereenkomst in acht genomen moeten worden. In de meeste sectoren bestaat een cao, waarin afspraken staan die gelden voor alle werknemers in die sector. Zo heb je bijvoorbeeld de cao in de metaalindustrie, voor welzijn, voor de horeca en voor de jeugdhulpverlening. De werkgever moet de cao naleven, bijvoorbeeld afspraken over lonen, vakantiegeld, toeslagen voor overwerk, reiskosten of de loondoorbetalingsregeling bij ziekte.
De cao is bedoeld om jou zekerheid te geven over je inkomen, arbeidstijden, je rechten en plichten en overige arbeidsvoorwaarden. Soms krijg je een cao boekje waar alle regels in vermeld staan. Krijg je dit niet? Vraag er dan naar!

Wie vallen er niet onder de CAO?

Vakantiewerkers of hulpkrachten vallen vaak niet onder de cao. Voor krantenbezorgers en pizzakoeriers bestaat er ook geen cao. Er bestaan natuurlijk wel Nederlandse wetten, waarin het een en ander is geregeld over arbeidstijden, over het minimumloon, vakantiegeld etc. Je werkgever en jijzelf moeten zich altijd houden aan deze wetten.

Indien je ontslag op staande voet krijgt kun je dit aanvechten. De werkgever zal goede redenen moeten opvoeren om jou te mogen ontslaan, bijvoorbeeld diefstal. Teken bij ontslag op staande voet zo snel mogelijk schriftelijk protest aan en zet daarin dat je gewoon voor de werkzaamheden beschikbaar blijft. Zet vooral geen handtekening onder brieven of verklaringen die je van je baas krijgt. Zorg ook voor juridisch advies, via een advocaat of Rechtshulp Nederland. Vindt de rechter de ontslagreden niet goed genoeg, dan zal je baas je weer in dienst moeten nemen of, indien jullie relatie zodanig verstoord is dat je niet meer kunt werken, een ontslagvergoeding moeten betalen.