Studiefinanciering en bijverdienen

Wanneer je een studie volgt en studiefinanciering ontvangt, dan mag je een beperkt bedrag vrij verdienen, zonder dat je gekort wordt op je studiefinanciering. Dit bedrag is voor 2007 € 10.630,74 netto per jaar. Het maakt niet uit of je thuis of uitwonend bent, of je wel of geen aanvullende beurs ontvangt.
Verdien je minder dan € 10.630,74 dan hoef je je inkomen niet aan de IB-groep (Informatie Beheer groep) door te geven. Verdien je meer dan dit bedrag dan moet je je studiefinanciering stop zetten in de maand dat je over dit bedrag heen gaat. Vergeet niet om dit te doen, want anders moet je het teveel verdiende bedrag plus de rente achteraf terugbetalen aan de IB-groep. Bovendien krijg je ook nog een boete voor onterecht bezit van de ov-jaarkaart.

Denk niet dat ze daar niet achter kunnen komen, want de IB-groep controleert ieder jaar tot wel 3 jaar na het jaar waarin de bijverdiensten hebben plaatsgevonden de gegevens bij de Belastingdienst. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.ib-groep.nl

Kinderbijslag en bijverdienen

Je ouders ontvangen kinderbijslag voor jou. Wanneer je gaat werken en hiervoor dus loon ontvangt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van je kinderbijslag. Je mag dus niet onbeperkt bijverdienen. Ben je jonger dan 16 jaar en woon je nog thuis, dan mag je wel onbeperkt bijverdienen. Woon je echter niet meer thuis, dan heeft het weer wel gevolgen. In de zomermaanden (juni, juli en augustus 2005), dan mag je 1050,- netto bijverdienen, dit mag alleen als het om vakantiewerk gaat.
Hieronder vind je een overzicht wat je in 2006 mag bijverdienen:

16 en 17 jaar thuiswonend Je mag € 1196,00 bijverdienen per kwartaal
16 en 17 jaar uitwonend Ontvangen je ouders enkelvoudige kinderbijslag, dan mag je € 1691,00 bijverdienen per kwartaal.
Ontvangen je ouders dubbele kinderbijslag, dan mag je € 1042,00 bijverdienen per kwartaal.

Je ouders zijn verplicht om elk inkomen hoger dan 800 netto per kwartaal door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank. Doen ze dit niet dan kunnen je ouders hiervoor een boete krijgen. Vergeet dus niet om dit op tijd door te geven. Wanneer je 18 jaar wordt, stopt meestal de kinderbijslag.