Waar kan ik terecht voor vragen of klachten over school?

Er zijn een aantal verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van scholieren en studenten. Bij deze organisaties kun je terecht voor informatie, advies of hulp. Er zijn 3 verschillende organisaties voor de verschillende onderwijsvormen en 1 organisatie die er voor alle onderwijsvormen is.

Het Laks
Voor vragen over schorsingen of over je rechten en plichten op school kun je terecht bij het Landelijk Actie Comité Scholieren (LAKS). Het LAKS heeft een speciale klachtenlijn voor klachten en vragen op gebied van onderwijs. Met eventuele klachten en vragen kun je van maandag t/m donderdag tussen 12.00 en 17.00 uur terecht op nummer 020 - 638 17 92. Je kunt ze ook e-mailen laks@laks.nl. Je kunt het LAKS ook vinden op internet: www.laks.nl

Het JOB
Volg je een opleiding in het beroeps of volwassenonderwijs dan kun je met je vragen terecht bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (het JOB). Zij komen op voor alle rechten van alle MBO'ers in Nederland en geven informatie en advies. Voor meer info www.job-site.nl

De LSVB
Als je student bent, dan kun je voor informatie, advies en eventueel rechtshulp terecht bij de Landelijke Studenten Vakbond. Ze hebben een speciale studentenlijn. Voor meer info www.lsvb.nl