Bij verschillende opleidingen hoort een stage. Dat geeft jou de mogelijkheid om in een bedrijf of instelling te werken. Zo kun je wat je hebt geleerd op school, toepassen in de praktijk.

Stage zoeken

* informeer op school welke soort banen of bedrijven bij jouw opleiding passen. Vaak zijn hier richtlijnen voor vastgesteld, je kunt hiernaar vragen op je school;
* bedenk wat voor soort stage je zelf wilt: wat voor soort bedrijf spreekt je aan, welke functie zou je willen doen, wat wil je leren;
* je kunt stages zoeken via speciale websites;
* je kunt ook zoeken naar organisaties of bedrijven waar je zelf stage wilt lopen. Dit kan bijvoorbeeld via de telefoongids;
* als je een geschikte organisatie hebt gevonden kun je bellen of een brief schrijven. Hierbij kun je de regels van het solliciteren gebruiken.

Begin zo vroeg mogelijk met het zoeken naar een stageplek. Hoe langer je het uitstelt, hoe groter de kans is dat een andere student al gesolliciteerd heeft op dezelfde stageplek!

Stage lopen in het buitenland
Wil je meer weten over naar school gaan, studeren of stage lopen in een ander land? Kijk dan op www.jip.org of op www.go-europe.nl.

Begeleiding
Het is belangrijk dat je wat leert tijdens je stage en daarom moet je begeleiding krijgen. Meestal wordt je begeleid vanuit school (supervisie en stagebegeleiding) en op de stageplek zelf (werkbegeleiding). Wanneer je op je stageplek niet begeleid wordt, neem dan contact op met school. Verder is het natuurlijk niet de bedoeling dat je als goedkope kracht wordt gebruikt. Heb je wel het gevoel dat dit gebeurd, neem dan direct contact op met school.

De stageovereenkomst
Voor een stage moet een stageovereenkomst of praktijkovereenkomst gesloten worden tussen jou, de school en de werkgever. Wanneer je onder de 18 jaar bent, moeten ook je ouders of verzorgers deze overeenkomst ondertekenen.
Er zijn een aantal punten die meestal in een stageovereenkomst staan:

* begin en einddatum van je stage en het aantal stagedagen of uren;
* wat je gaat leren op je stageplaats en welke werkzaamheden je daar gaat doen;
* wie je praktijkbegeleider is en hoe de begeleiding plaats vindt;
* wie je stagedocent is op school en hoe ze je daar begeleiden;
* hoe het bedrijf waar je stage loopt betrokken is bij de beoordeling;
* op welke wijze je verzekeringen (ongevallen en aansprakelijkheid) worden geregeld.

Je kunt niet zomaar van je stage ontslagen worden. Je stage kan wel tussentijds beƫindigd worden, maar daar moet wel een hele goede reden voor zijn. Dit gaat dan ook in overleg met school.

Stagevergoeding
Als stagiaire heb je niet automatisch recht op een stagevergoeding of een onkostenvergoeding. Een organisatie is niet verplicht om je een stagevergoeding te geven, als je het krijgt is het mooi meegenomen. Als er een stagevergoeding is dan wordt dit aan het begin van de stage afgesproken en de hoogte van je vergoeding staat in je stagecontract.

Als je kosten moet maken, zoals reiskosten, wordt dit meestal wel vergoed (maar dit is niet verplicht). Maak duidelijke afspraken aan het begin van je stage en laat alles goed vastleggen in je stagecontract.