Op school kunnen soms problemen zijn; je wordt bijvoorbeeld gepest, het lukt niet met je huiswerk, of je wil niet meer naar school. Je kunt dan eerst praten met je ouders, iemand van school (bijvoorbeeld een leerkracht die je vertrouwd), het JIP of de Kindertelefoon (0800 - 0432).

Daarnaast kun je op school bij de volgende mensen terecht voor hulp:

* Mentor: een klassenleraar, hij of zij begeleidt je op school. Als je ergens mee zit kun je eerst met je mentor gaan praten. Hij of zij kan je helpen of weet de weg naar iemand anders die meer voor je kan doen.
* Decaan: als je vragen hebt over beroepen, vervolgopleidingen en studiefinanciering kun je terecht bij de decaan. Maar ook als je het idee hebt dat de opleiding niet bij je past, kun je terecht bij de decaan.
* Vertrouwenspersoon: bij de vertrouwenspersoon kun je dingen bespreken die je liever niet met een leraar, je mentor of je ouders wilt of kunt bespreken.
* Jeugdarts: een arts van de GGD, waarbij je terecht kan met medische klachten of psychische problemen.
* Consultatieteam Onderwijs Jeugdhulpverlening of schoolmaatschappelijk werker: op veel scholen in Den Haag, Delft of Zoetermeer komen ook maatschappelijk werkers die je via je mentor kunt bereiken. Zij helpen je bij allerlei soorten problemen op school en thuis.

Als je praktische problemen hebt kun je bij de volgende mensen terecht:

* Leraar: als je moeite hebt met een bepaald vak, kun je bij de leraar van dat vak terecht voor extra hulp en uitleg.
* Conciƫrge: hij of zij zorgt voor het schoolgebouw. Is er iets met een lamp, een trap, een lokaal, de w.c.'s? Meld dit dan bij de conciƫrge. Dit is meestal ook de plek waar je een briefje moet halen als je te laat bent.
* Rector: directeur van de school. Hij is de baas en bepaalt wat er gebeurt. Door in de medezeggenschapsraad of de leerlingenraad te gaan zitten, kun je invloed uit oefenen op wat er in jouw school gebeurt!
* Conrector: onderdirecteur. Hij helpt de directeur om alles voor de school te regelen. Bij hem kun je ook een klacht indienen.
* Laks: dit is een organisatie die voor de belangen opkomt van middelbare scholieren. Het LAKS Klachten- en Informatiecentrum is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 12:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 020-6381792.