Strafrecht

Een politieagent mag je pas aanhouden als hij vermoedt dat je schuldig bent aan het plegen van een strafbaar feit. Als je wordt aangehouden door de politie ben je niet verplicht vragen te beantwoorden, dit is het zwijgrecht. Je mag alleen niet liegen over je naam, dat is wel strafbaar. Als je eenmaal op het politiebureau bent dan wordt je verhoord. Alles wat je tegen de politie zegt, wordt opgenomen in een proces-verbaal. Onderteken dit pas als alles wat er in staat klopt!
Je kunt al vanaf je 12e jaar een strafbaar feit plegen. Als het de eerste keer is dat je iets strafbaars hebt gedaan en als het feit niet zo heel erg is, dan kan de politie je doorsturen naar Bureau HALT. Je wordt dan geconfronteerd met je verkeerde gedrag. Je moet vaak de aangerichte schade herstellen of de rommel opruimen die je hebt gemaakt, om het goed te maken. Is het een ernstig strafbaar feit dan kan de Officier van Justitie besluiten dat je na verhoor nog vastgehouden moet worden. Je wordt dan altijd aan de rechter voorgeleid. Je ouders en advocaat mogen daarbij aanwezig zijn. De rechter beslist dan of je thuis de zitting mag afwachten of dat je in voorlopige hechtenis wordt genomen.

Dagvaarding

Als de Officier van Justitie besluit om je te vervolgen, krijg je een dagvaarding. Hier staat in waar je precies van verdacht wordt, waar en wanneer de zitting is. Op de zitting zijn een aantal personen aanwezig. De Officier van Justitie vertelt waar je van verdacht wordt en welke straf hij eist. De advocaat verdedigt je en je hebt zelf altijd het recht op het laatste woord. Je kan dan nog een aantal dingen vertellen, waarvan jij vindt dat ze belangrijk zijn. Ten slotte doet de rechter een uitspraak. Hierin wordt ook verteld welke straf je krijgt.
Als je al vaker in aanraking bent geweest met justitie zijn de belangrijkste straffen die je kunt krijgen: de gevangenisstraf (als je onder de 16 jaar bent is dat maximaal een jaar en van 16 tot 18 jaar maximaal 2 jaar), de geldboete en de taakstraf (je moet dan bijvoorbeeld werken ter vergoeding van de schade die je hebt aangericht of een leerproject volgen). Daarnaast kan de rechter ook de maatregel 'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen' opleggen als hij vindt dat je heropvoeding nodig hebt (minimaal 2 jaar tot maximaal 6 jaar behandeling).

Als je zelf slachtoffer bent geworden van een misdrijf (bijvoorbeeld mishandeling, diefstal, verkrachting) kun je voor hulp en advies terecht bij de politie of het Bureau Slachtofferhulp.

Kortom: met al je vragen over het recht kun je terecht bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel.