Onder (ouderlijk) gezag staan betekent dat je ouders je moeten opvoeden en (financieel) verzorgen,
Je ouders zijn verantwoordelijk voor jou en je gedrag. Ze hebben de macht om belangrijke beslissingen over je te nemen.
Ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door minstens één ouder. Het kunnen allebei je ouders zijn, maar ook een ouder alleen of een ouder samen met haar of zijn partner.

Naast ouderlijk gezag bestaat er ook zoiets als voogdij. Voogdij wordt uitgeoefend door een voogd, en dat is altijd iemand anders dan je ouder(s), dus een derde. Dat kan een oom of tante te zijn, je broer of zus (als ze ouder dan 18 zijn).Voogdij kan ook worden uitgeoefend door een voogdij-instelling. Dit is het geval wanneer je onder toezicht bent gesteld. De voogd is dan je wettelijke vertegenwoordiger.

Je bent volgens de wet pas helemaal verantwoordelijk voor jezelf als je 18 jaar bent.