Een ondertoezichtstelling (OTS) is een regel die door de kinderrechter kan worden uitgesproken wanneer je gezondheid en opvoeding ernstig in gevaar komt. Er kan een OTS worden angevraagd als je ouders de opvoeding en verzorging niet goed aankunnen. Dus als je ouders verslaafd zijn, als je vaak in aanraking komt met de politie, als je vaker wegloopt, als er kindermishandeling gaande is of als je ouders zoveel problemen hebben dat ze niet meer voor jou kunnen zorgen. De kinderrechter kan de OTS aanvragen of jij en je ouders dat nu willen of niet. Je moet wel weten dat de kinderrechter dit doet om jou te beschermen.

Je komt dan onder toezicht te staan van een gezinsvoogdij-instelling. Als eerste probeert de kinderrechter en de gezinsvoogdij-instelling je thuis te houden, als het thuis te gevaarlijk voor je is kan het voorkomen dat je in een leefgroep gaat wonen.