Volgens de wet hebben je ouders de plicht om voor jou te zorgen tot je 21 jaar bent. Dat betekent niet dat zij jou alles moeten geven wat jij graag wilt hebben, maar ze moeten je verzorgen en opvoeden en de kosten voor je studie betalen. Hoe groot het bedrag moet zijn dat je ouders aan jou besteden, is niet in de wet vastgelegd. Dit hangt namelijk onder andere af van je leeftijd, van het inkomen van je ouders, van de opleiding die je volgt en van je eigen inkomen. Onder de onderhoudsplicht vallen bijvoorbeeld zak- en kleedgeld, betaling van het ziekenfonds, voeding, betaling van lesgeld en de betaling van je nieuwe bril. Heb je vragen over de onderhoudsplicht, surf dan eens een keertje naar de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Hun site is www.kinderrechtswinkel.nl.

Jonger dan 18 jaar
Als je jonger dan 18 jaar bent, kunnen je ouders kinderbijslag en een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen. Daarmee kunnen zij een deel van hun onderhoudsverplichtingen financieren. Ook als je niet meer thuis woont, kunnen je ouders (afhankelijk van je eigen inkomen) kinderbijslag ontvangen, maar ze moeten jou dan wel onderhouden.

Voor het ontvangen van de tegemoetkoming in de studiekosten maakt het niet uit of je thuis- of uitwonend bent. In heel uitzonderlijke situaties kun je als minderjarige aanspraak maken op een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (CWI). Dit is het geval wanneer je in een zogenaamde 'crisissituatie' het ouderlijk huis hebt verlaten en niet van plan bent om terug te keren. Je moet dan wel contact hebben met een hulpverleningsinstantie. Omdat je ouders onderhoudsplichtig zijn, zal het CWI het bedrag dat ze jou geven, proberen te verhalen op je ouders.

Ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar
Als je ouder bent dan 18 jaar, maar nog geen 21, kunnen je ouders geen kinderbijslag meer ontvangen. Als je een opleiding volgt, krijg je zelf een tegemoetkoming in de studiekosten of studiefinanciering. Ook al ontvangen je ouders geen geld meer waarmee zij (een deel van) de onderhoudsverplichtingen kunnen financieren, zij blijven onderhoudsplichtig totdat jij 21 jaar bent. Hoeveel je ouders moeten bijdragen is onder andere afhankelijk van de vraag of jij nog thuis woont of op jezelf en of je studeert of werkt.

Onderhoudsplicht en de bijstandsuitkering
Een bijstandsuitkering voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar is bijzonder laag, omdat de hoogte is gebaseerd op de onderhoudsplicht van je ouders.