Je bent minderjarig als je nog geen 18 jaar bent. Een minderjarige is ‘handelingsonbekwaam’, dat betekent dat een aaltal rechtshandelingen die je verricht door de rechter vernietigd kunnen worden op verzoek van je ouders of verzorgers. Bijvoorbeeld: je koopt een dure scooter zonder toestemming van je ouders. Je ouders kunnen dan proberen om de koopovereenkomst tussen jou en de verkoper ongedaan te maken. Je hebt niet voor alle rechtshandelingen toestemming van je ouders nodig. Je mag wel zelf een hamburger of agenda kopen. Het gaat dan om handelingen waarvan het gebruikelijk is dat een minderjarige deze zonder toestemming van zijn ouders verricht.
Zolang je minderjarig bent, hebben je ouders of voogden het gezag over je. Dat betekent dat zij tot je achttienden jaar de belangrijke beslissingen over jou mogen nemen, bijvoorbeeld naar welke school je gaat, hoe laat je naar bed moet etc.