Vanaf je 5 e jaar ben je leerplichtig, dat wil zeggen dat je naar school moet. De volledige leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt. Een schooljaar loopt voor de wet altijd van 1 augustus tot en met 31 juli. Na je 16 e ben je nog 1 jaar gedeeltelijk leerplichtig. Dat houdt in dat je, afhankelijk van wat je doet, nog 1 of 2 dagen per week naar school moet. Na dit jaar stopt de leerplicht: je kunt dan gaan werken of doorleren. Deze keuze is natuurlijk afhankelijk van je wensen op dat moment en van wat je wilt worden.

Wanneer je vragen hebt over schorsingen of over je rechten en plichten op school, dan kun je terecht bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel.

Heb jij wel wat te zeggen over hoe het op jouw school of in het hele onderwijs anders kan? Laat dan van je horen! Jouw stem wordt gehoord. Dit kan je doen via de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en het leerlingenstatuur. Ook kun je terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Spijbelen

Je hebt vast wel eens een baaldag of geen zin in school in die 11 jaar dat je volledig leerplichtig bent. Als je dan wat anders gaat doen en dus niet op school verschijnt, dan ben je aan het spijbelen. Dat klinkt wel relaxed, maar je kunt er wel een taakstraf of boete aan over houden. Vanaf dat je twaalf bent, ben je zelf verantwoordelijk voor het naar school gaan en is de boete of straf voor jou, ben je onder de twaalf dan zijn je ouders of verzorgers er verantwoordelijk voor dat je naar school gaat en kunnen zij de boete krijgen.

Leerplichtambtenaar

Als je zonder geldige reden wegblijft van school, meld je school dit bij de leerplichtambtenaar. Je school is dit verplicht als je langer dan drie dagen zonder reden wegblijft. Denk nou niet, "goed dat ik dat weet, ik spijbel iedere week maar 2 dagen", want ook dan worden er maatregelen genomen.
Een leerplichtambtenaar gaat onderzoeken wat de reden is van het spijbelen en probeert jou te helpen (samen met je ouders/verzorgers en de school) om een oplossing te vinden voor je schoolverzuim. Als je er geen reden is voor je spijbelgedrag of je spijbelt toch nog steeds dan kan de leerplichtambtenaar jou (eventueel via je ouders) een boete of straf opleggen. Het kan ook zijn dat je zaak voor de rechter komt. De rechter kan dan bepalen dat je naar een project voor spijbelaars moet. In Rotterdam heet dit project Basta. Je krijgt bij dit project ook onderwijs en er wordt gekeken of je uiteindelijk weer terug gaat naar school of dat je gaat werken en leren.