Heteroseksualiteit

Mensen die zich uitsluitend aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht worden heteroseksueel genoemd.

Biseksualiteit

Mensen met seksuele voorkeur voor zowel vrouwen als mannen noemen we biseksueel.
Biseksualiteit heeft net als homoseksualiteit te maken met gevoelens, gedrag en identiteit. Veel mensen hebben biseksuele gevoelens en fantasieën. Sommigen hebben afwisselend seks en relaties met mannen en met vrouwen, sommigen tegelijkertijd.

Homoseksualiteit/lesbi

Homoseksualiteit is afgeleid van het Griekse woord 'homos' (dat 'gelijk' betekent) en het Latijnse woord 'sexus' ('geslacht'). Homoseksualiteit is een westerse benaming voor mensen met een seksuele voorkeur voor mensen van hetzelfde geslacht. Een man die het liefst met andere mannen vrijt, wordt wel homo genoemd, een vrouw die het liefst met andere vrouwen vrijt, lesbisch. Het woord 'lesbisch' verwijst naar het Griekse eiland Lesbos. Daar leefde eeuwen geleden de dichteres Sappho en zij beschreef haar liefde voor vrouwen.
Het is wel belangrijk om onderscheid te maken tussen homoseksuele gevoelens, homoseksueel gedrag en homoseksuele identiteit. Niet iedereen met homoseksuele gevoelens heeft ook homoseksuele contacten. En niet iedereen met homoseksuele contacten noemt zichzelf ook homoseksueel.

Travestie

We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is en zijn gender-identiteit (het gevoel/beeld van zichzelf, in dit geval een man) ook mannelijk, maar zijn gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is vooral sprake wanneer dit vrouwelijke gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding. Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol te spelen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. De meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur.

Transgenderisme

Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht, volledig dan wel parttime. Sommigen van hen behouden hun oorspronkelijke identiteit op hun werk of bij formele gelegenheden, anderen vertonen zich in hun nieuwe identiteit in heel het dagelijks leven. Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben.

Transseksualiteit

Van transseksualiteit spreken we als iemands sekse mannelijk is, maar zijn gender-identiteit vrouwelijk. Of omgekeerd: als iemands sekse vrouwelijk is, maar haar gender-identiteit mannelijk. Met andere woorden: je lijf is mannelijk, je voelt je een vrouw of je hebt het lijf van een vrouw en voelt je man.

Ontdekking van gevoelens

Als iemand vaak fantaseert over iemand van hetzelfde geslacht, verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht en zou willen vrijen met iemand van hetzelfde geslacht, dan is het waarschijnlijk dat hij of zij homoseksueel is. Sommige jongens en meisjes weten dat al heel jong van zichzelf. Anderen hebben al langer het gevoel dat ze ‘anders’ zijn maar kunnen niet goed uitleggen waardoor dat komt. Bij sommigen gaan er jaren voorbij voordat het voor henzelf duidelijk wordt. De leeftijd waarop mensen ontdekken dat ze homoseksuele gevoelens hebben is voor iedereen anders.

Als iemand zijn of haar homoseksuele gevoelens ontdekt, kan dat heel verwarrend zijn, omdat hij of zij met deze gevoelens 'anders' is dan de meeste mensen om zich heen. Bovendien betekent het dat niet iedereen in zijn of haar omgeving het even makkelijk zal vinden. Het kennen en erkennen van je homoseksuele gevoelens betekent niet automatisch dat iemand ook openlijk homoseksueel is. Niet iedereen kan zich identificeren met het woord 'homoseksueel' of met de (westerse) betekenis daarvan met betrekking tot identiteit

In de puberteit, dus vanaf ongeveer 12 tot 18 jaar, ontwikkelen jongeren hun seksuele gevoelens. Sommige pubers komen er dan achter dat ze verliefd kunnen worden op iemand van hetzelfde geslacht. Dat betekent niet dat ze daar ook meteen iets mee doen. Veel pubers (homo of hetero) zijn verliefd op afstand, soms op iemand die ouder is, of een popidool of filmster. Andere pubers experimenteren juist in deze periode met seks: ook jongens met jongens en meiden met meiden. Dat kan bij een experiment blijven. Maar het kan ook dat jongens en meiden door zulke experimenten hun homoseksuele gevoelens ontdekken. Er zijn ook pubers die hun homoseksuele gevoelens misschien wel kennen maar ze liever verborgen houden.

Coming out

De term 'coming out' komt van 'coming out of the closet', in het Nederlands letterlijk vertaald als 'uit de kast komen'. Het betekent dat je openlijk uitkomt voor je homoseksuele of lesbische gevoelens. Voor de meeste mensen verloopt dit proces in fasen. Eerst vertellen ze het bijvoorbeeld aan hun beste vrienden, misschien later aan hun ouders en familie en dan aan anderen. Het woord 'coming out' doet vermoeden dat het iets eenmaligs is: als je het eenmaal verteld hebt, dan ben je er klaar mee. Dat is niet zo. Bij iedere verhuizing, nieuwe baan, of zelfs bij iedere ontmoeting waarin je iets meer over jezelf vertelt, moet je opnieuw besluiten om het wel of niet te vertellen. Heteroseksuelen kennen geen ‘coming out’, omdat er vanzelfsprekend van uitgegaan wordt dat iemand heteroseksueel is.

Een ‘coming out’ kan heel prettig zijn. Bijvoorbeeld als je verliefd bent en je wilt het van de daken schreeuwen. Of je hebt genoeg van geheimzinnig doen over je gevoelens en je wilt ze delen met de mensen om je heen. Hoe mensen erop reageren heb je natuurlijk niet in de hand. Het fijnste is wanneer je omgeving ook blij en ondersteunend reageert.

Het kan ook minder feestelijk zijn. Sommige mensen vinden het lastig om hun eigen homoseksuele gevoelens te accepteren, laat staan daar iets over aan hun omgeving te vertellen. Zij kunnen het jarenlang als een geheim met zich meedragen. ‘Coming out’ kan daardoor heel beladen raken, maar uiteindelijk ook als een opluchting voelen. Anderen willen niet uit de kast komen omdat hun omgeving het toch niet zal accepteren. Het is voor iedereen met homoseksuele gevoelens wel fijn om een groep mensen om zich heen te hebben die het wel weet, zodat ze tegenover hen niet geheimzinnig hoeven te doen.