Wat is pesten?

Er is een verschil tussen plagen en pesten. Iedereen wordt wel eens geplaagd, maar als dat plagen vaker gebeurt, wordt het pesten genoemd.

Pesten kan verschillende vormen aannemen zoals genegeerd worden door je klasgenoten, opgewacht worden na schooltijd, of dat ze je laten struikelen of slaan. Er zijn verschillende vormen van pesten; uitschelden; lichamelijk pijn doen; door het stelen of vernielen bezittingen; door iemand achtervolgen; uitsluiting van de groep en afpersen.

Waarom word ik gepest?

Kinderen die gepest worden zijn vaak de kinderen die net iets afwijken van wat de groep "normaal" vindt. Dat kan zijn dat je geen merkkleding draagt of juist wel, grote oren of rood haar heeft. De pesters kunnen ook een reden zoeken om jou te pesten.

Wat kun je doen?

Pesten en geweld komt op elke school voor, maar niet elke school of leraar doet er wat aan of kan er wat aan doen. Een leraar kan ook niet altijd zien of een leerling geplaagd of echt gepest wordt, want het gebeurd vaak buiten het toeziend oog van een volwassene of buiten schooltijd. Maar de leraren kunnen pesten wel bespreken in de klas, zodat de leerlingen weten dat pesten echt kwetsend is.

Wanneer je gepest wordt is het goed om daarover te praten met je zus of broer, een vriend(in), je ouders, leerkrachten of andere vertrouwde volwassenen. Op de meeste scholen is ook een vertrouwenspersoon waarmee je kunt praten en die je kan helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van school. Je kunt ook om raad vragen bij de Kindertelefoon. Als je ziet dat er gepest wordt, dan kun je dat aankaarten bij je ouders, bij leerkrachten of bij een vertrouwenspersoon. Je ouders, de leerkracht en de vertrouwenspersoon kunnen je helpen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Hoe gek het misschien ook klinkt, jij kunt het meeste zelf doen om je van je pesters te bevrijden.

Stap 1: geef voor jezelf toe dat je een probleem hebt. Hoe je het ook went of keert, gepest worden is vreselijk. Daar wil je toch zeker wel verandering in brengen?
Stap 2: probeer de pester beter te begrijpen. Dat klinkt een beetje gek, maar bedenk eens waarom diegene pest? Iemand die lekker in zijn vel zit, heeft over het algemeen geen behoefte een ander te kleineren of te pesten.
Stap 3: schrijf op wat je dwars zit. Op papier durf je vaak meer te zeggen.
Stap 4: praat er met iemand over.
Stap 5: verlos jezelf van de pester(s)! De reactie van jou is belangrijk omdat die bepaalt of het pesten doorgaat of niet. Zwijg niet langer over het pesten! Vervolgens kun je besluiten het pesten te negeren of juist van je af te bijten! Dan weten ze dat er met jou niet meer te sollen valt.

Kijk voor meer informatie op www.pestweb.nl of op www.pesten.net

Er is een organisatie die een "Pestcontract" heeft. Deze organisatie heet Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). In dit contract staat onder andere dat iedereen verklaart dat ze niemand zullen pesten. Iedere leerling moet dit contract ondertekenen.