Het Riagg (www.riagg-rnw.nl) is een instelling voor ambulante en geestelijke gezondheidszorg. Iedereen kan bij het Riagg  hulp en advies krijgen bij psychische problemen. Ze kunnen je helpen als je je bijvoorbeeld somber of angstig voelt of als je iets wat er gebeurd is vroeger op een goede manier wilt verwerken. Ze luisteren naar je en ze proberen je te helpen. Dat doen ze door middel van gesprekken met jou alleen of in een groep. Soms schrijven ze ook medicijnen voor, maar dit gebeurt altijd in overleg. Alle persoonlijke informatie die je hen geeft, valt onder het beroepsgeheim. Als je niet zeker bent of je met je probleem aan het goede adres bent bij het Riagg, bel dan eerst even naar ze. Dan kan je eerst met iemand overleggen. Als blijkt dat je ergens anders beter geholpen zou kunnen worden, kunnen zij je verder helpen.