De kindertelefoon is voor iedereen tot 18 jaar. Je kan bellen over alles waar jij mee zit. En je kan ophangen als jij dit wilt. Je kunt iedere dag bellen tussen 14.00 - 20.00 uur, telefoonnummer 0800-0432. Ook in het weekend en op feestdagen. Het telefoonnummer is gratis en komt daarom ook niet op de telefoonrekening te staan. Je kan anoniem bellen naar de Kindertelefoon dus de medewerkers hoeven je naam en je adres niet te weten.
De medewerkers van de Kindertelefoon hebben ook een geheimhoudingsplicht, ze vertellen nooit iets door. Niet aan je ouders, niet aan school, niet aan je vrienden.
Kijk op www.kindertelefoon.nl