Met de meeste Rotterdamse jongeren gaat het gelukkig goed. Met sommigen helaas wat minder. Zij hebben problemen of zij zorgen voor problemen.

D.O.S.A. is er voor jongeren van 0 tot 23 jaar in de Deelgemeente Prins Alexander met wie het even wat minder goed gaat. Die bijvoorbeeld problemen op school, thuis hebben, of jongeren die schulden hebben. Maar ook jongeren die door hun gedrag anderen overlast bezorgen.

Soms is het wel eens lastig om de juiste hulp te vinden. D.O.S.A. ondersteunt en helpt jongeren daarbij op alle mogelijke manieren. D.O.S.A. werkt daarom samen met instellingen die met jongeren werken. Bijvoorbeeld met scholen, jongerenwerk en maatschappelijk werk, maar als het nodig is ook met politie en justitie.

D.O.S.A. helpt jongeren op weg naar school of werk.
D.O.S.A. zorgt voor hulp aan jongeren die hulp nodig hebben.
D.O.S.A. spreekt jongeren aan op overlastgevend gedrag.

Bij de D.O.S.A. – regisseur Peter Slot komen de meldingen binnen van (groepen) jongeren waar het niet zo goed mee gaat. Peter is te bereiken via telefoonnummer: 010 – 455 37 99. Binnenkort ook via de website: www.dosa-prinsalexander.nl.

(D.O.S.A. betekent Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak)