Iedereen heeft recht op medische behandeling wanneer hij of zij ziek is. Voor een medische behandeling moet altijd toestemming gegeven worden.

Onder de 12 jaar
Ben je jonger dan 12 jaar, dan 'handelt' de dokter in opdracht van je ouders. Wel heb je recht op de (voor jou begrijpelijke) informatie over wat er gaande is. Als ouders geen toestemming willen geven voor medische behandeling en de gezondheid van het kind loopt ernstig gevaar, kan de rechter toestemming geven.

Tussen 12 en 16 jaar
Ben je tussen de 12 en 16 jaar, dan beslis je samen met je ouders en heb je zelf het laatste woord. Een voorwaarde is wel dat je zelf moet kunnen afwegen wat de gevolgen zijn van je keuze. Het kan natuurlijk zo zijn dat je niet wilt dat je ouders erachter komen waarvoor je naar de dokter bent geweest. Overleg in dat geval met je huisarts. Als hij of zij vindt dat jij oud en wijs genoeg bent om zelf te beslissen, hoeft hij/zij niets aan je ouders te vertellen.

16 jaar en ouder
Als je 16 jaar of ouder bent, kun je zelfstandig een behandelingsovereenkomst sluiten met je arts. Je hebt dan geen goedkeuring meer nodig van je ouders. Dit betekent ook dat de arts de informatie die je hem geeft niet mag doorspelen aan je ouders, en dat je ouders geen inzage hebben in je medisch dossier.

Kun je naar een andere arts (een second opinion)?
Je mag als patiënt altijd een andere arts raadplegen, maar het wordt wel van je verwacht dat je dit tegen je huidige arts vertelt.

Inzagerecht in je medisch dossier

Van elke patiënt wordt een medisch dossier bijgehouden, waarin alle gegevens over jouw lichaam en gezondheid staan. Alleen de dokter en jij mogen het dossier inzien, tenzij jij daar zelf toestemming voor geeft.
Je hebt recht op kopieën van je dossier, de dokter mag hier wel kopieerkosten voor vragen.

Ben je het niet eens met wat in het dossier staat, dan mag je aan de dokter vragen het dossier te wijzigen of om jouw visie toe te voegen aan het dossier.
Medische dossiers moeten minimaal tien jaar bewaard blijven. Je kunt vragen of je dokter het dossier binnen drie maanden wilt vernietigen, tenzij de informatie die erin staat, voor iemand anders nadeel oplevert (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte).

Wat is zwijgplicht?

Je arts mag geen enkele informatie aan anderen doorvertellen (inclusief directe familie, je ouders dus), tenzij jij als patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of als de wet de arts daartoe verplicht (onder strikte voorwaarden). Dit geldt ook als je komt te overlijden.

Als een arts zijn of haar zwijgplicht verbreekt, kun je melding doen bij het regionale medisch tuchtcollege (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).