Als je bent ontslagen of door ziekte niet kan werken, kun je in sommige gevallen in aanmerking komen voor een uitkering. Jongeren vanaf 18 jaar tot 27 jaar die niet werken of naar school gaan en zich aanmelden voor een uitkering, krijgen vanuit de gemeente een aanbod om te werken of te gaan leren of een combinatie hiervan. Het aanbod wordt afgestemd op je situatie. Als je dit aanbod niet aanneemt, krijg je ook geen uitkering van de gemeente. Wil je een uitkering aanvragen, moet je je te allen tijde inschrijven bij het UWV Werkbedrijf (voormalig CWI).

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende uitkering die je kunt aanvragen.

WW

WW staat voor werkeloosheidsuitkering. Deze ontvang je wanneer je:
- buiten je schuld om ontslagen bent;
- ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf(CWI);
- er alles aan doet om een baan te vinden;
- verzekerd bent voor werkloosheid;
- in de 36 weken voor je ontslag tenminste 26 weken hebt gewerkt;
- door het verlies van deze baan minstens 5 uur per week minder gaat werken (als je nog een baan erbij hebt).

Een WW-uitkering vraag je aan bij het CWI. Het CWI bekijkt of je in aanmerking komt voor WW. Je krijgt WW gedurende 6 maanden. De hoogte van de uitkering is 70% van je laatst verdiende loon. Of je deze 70% ook krijgt, is afhankelijk van hoe lang je hebt gewerkt. Je moet namelijk in de 5 jaar voordat je werkloos werd, 4 jaar hebben gewerkt. Dit wordt de 4-uit-5-eis genoemd. Is de hoogte van je uitkering minder dan het sociaalminimum, dan kun je een toeslag aanvragen bij het UWV werkbedrijfWI. Als je jonger dan 21 jaar bent en nog thuis woont, dan heb je geen recht op deze toeslag.

WIA/Wajong

Als je langer dan een jaar ziek bent geweest, betaalt je baas je loon niet meer door. Je komt dan in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het uitgangspunt bij deze wet is dat je zoveel werkt als je kunt. Men gaat kijken naar wat je nog wel kan in plaats van wat je niet kan. De WIA kent twee verschillende soorten uitkeringen:

• IVA-uitkering; deze krijg je als je door de arbeidsinspectie en door een arts helemaal bent afgewezen en niet meer zal herstellen
• WGA-uitkering; deze krijg je als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard. Dit is een aanvulling op het salaris die je misloopt.

Als je een jonggehandicapte bent, is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) van toepassing op jou.

Om voor de WIA of Wajong in aanmerking te komen moet je:

- in Nederland wonen;
- rechtmatig in Nederland verblijven (dus een verblijfsdocument hebben of de Nederlandse nationaliteit hebben);
- op je 17e verjaardag arbeidsongeschikt zijn of na je 17e verjaardag arbeidsongeschikt worden en in de 6 maanden daarvoor gestudeerd hebben;
- 52 weken aaneengesloten arbeidsongeschikt zijn geweest;
- Je bent voor minstens 25% arbeidsongeschikt.

De hoogte van je WIA of Wajong en hoe lang je die krijgt, is afhankelijk van je leeftijd.

Wet Werk en Bijstand

Als laatste is er de Wet Werk en Bijstand. Volgens deze wet moet elke Nederlander zelf in zijn/haar eigen onderhoud voorzien. Je moet dus werken om je eigen geld te verdienen. Als werken niet lukt én je hebt geen recht op een andere uitkering, dan kun je in aanmerking komen voor de Wet Werk en Bijstand. Dit houdt in dat je op zoek gaat naar werk en in de tussentijd ontvang je een uitkering.
Om gebruik te maken van deze uitkering moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je moet dus ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV werkbedrijf. Zij bekijken of je in aanmerking komt voor WWB.