Als je hoger onderwijs volgt kan je studiefinanciering krijgen. De overheid heeft dat geregeld in de vorm van een prestatiebeurs, een Ov-studentenkaart, een lening en een collegekrediet.

Onder de prestatiebeurs vallen een basisbeurs en een eventuele aanvullende beurs. Voor de meeste opleidingen kun je vier jaar lang een prestatiebeurs krijgen, daarna kun je nog maximaal drie jaar lenen. Voor sommige langere studies (zoals geneeskunde of Godsgeleerdheid) kun je langer dan vier jaar een prestatiebeurs krijgen.

Woon je op jezelf, dan krijg je meer studiefinanciering dan wanneer je thuis woont. Dit komt omdat je kosten hoger zijn.

De overheid verstrekt de prestatiebeurs, Ov-studentenkaart, de lening en het collegekrediet, waarmee jij je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, je premie voor de ziektekostenverzekering en je collegegeld kunt betalen.

Studiefinanciering kun je aanvragen via Mijn IB-Groep op www.ib-groep.nl. Hiervoor heb je wel een Digi-D inlogcode nodig, die je zelf moet aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

Wanneer gaat studiefinanciering in
Je hebt recht op studiefinanciering vanaf het moment dat je met je opleiding begint. Let er wel op dat jij je op tijd moet inschrijven. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan heb je recht op studiefinanciering vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op de begindatum van je opleiding.

De voorwaarden

Je hebt recht op studiefinanciering en een Ov-studentenkaart als je aan de volgende voorwaarde voldoet:

• Je bent jonger dan 30 jaar,
• je volgt een voltijd of een duale opleiding in het hoger onderwijs,
• je hebt de Nederlandse nationaliteit.

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, dan kun je soms toch in aanmerking komen voor studiefinanciering. Kijk voor jouw situatie op www.ib-groep.nl.

Basisbeurs en aanvullende beurs

Iedereen die gaat studeren en aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, krijgt een basisbeurs en een Ov-studentenkaart. Deze staan los van het inkomen van je ouders.

Dat is niet het geval met de aanvullende beurs. Deze is afhankelijk van:
• Het inkomen van je ouders en de eventuele studieschuld die zij nog hebben,
• het aantal broers en zussen dat ook een aanvullende beurs ontvangt,
• het aantal andere schoolgaande broers en zussen in het voortgezet onderwijs en de beroepsopleiding die geen studiefinanciering ontvangt.

De aanvullende beurs komt bovenop de basisbeurs. Hoe hoger het inkomen van je ouders, hoe minder het bedrag dat je als aanvullende beurs krijgt.
Als je niet voor de maximale aanvullende beurs in aanmerking komt, dan kun je het bedrag dat je niet als aanvullend beurs uitbetaald krijgt, lenen bij de IB-Groep.

Wanneer je de basisbeurs hebt verbruikt, dan kun je nog een vast bedrag per maand lenen.

Op www.ib-groep.nl staat een rekenprogramma waarmee je kunt uitrekenen hoeveel studiefinanciering je kunt ontvangen en hoeveel schulden je overhoud aan het einde van je studie.

Lenen

Je kunt bovenop je basisbeurs en aanvullende beurs een lening afsluiten bij de IB-Groep. Je kunt het maximale bedrag aanvragen, maar je kunt ook minder lenen. De lening:

• Is niet afhankelijk van het inkomen van je ouders,
• staat los van je studieresultaten,
• hoef je pas terug betalen na je studie,
• over de lening betaal je rente. Kijk op de site van de IB-Groep voor meer informatie.

Kinderen en partner

Als je alleen of samen met een partner een kind verzorgt, kun je een toeslag op je basisbeurs aanvragen in de vorm van een één ouder- of partnertoeslag.
Als er tijdens je opleiding iets verandert in je situatie moet je deze wijzigingen altijd doorgeven bij de IB-Groep.

Als je samenwoont zonder kinderen is het inkomen van je partner niet van invloed op je studiefinanciering. Het inkomen van je partner blijft buiten beschouwing.

Stoppen met je studie vóór 1 februari

Is de opleiding die je doet toch niet wat je wilt? Dan kan jij je studie voor 1 februari van het studiejaar waarin je voor het eerst een prestatiebeurs ontvangt stopzetten, zonder de kosten van de ontvangen prestatiebeurs terug te hoeven betalen.

In het studiejaar mag je niet opnieuw een presentatiebeurs aanvragen.
De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Geef het direct door aan de IB-Groep als je voor 1 februari stopt. Je kunt dit verzoek alleen indienen als het gaat om je eerste inschrijvingsjaar en als je dat jaar voor het eerst een prestatiebeurs voor een beroepsopleiding ontving.
Je moet het verzoek indienen met het formulier ‘verzoek toepassing 1 februariregeling’. Je kunt het formulier downloaden op www.ib-groep.nl.

Let op: Je kunt maar 1 keer gebruik maken van deze regeling.

Checklist bij het aanvragen van studiefinanciering:

• Vraag minimaal drie maanden voor je 18 wordt studiefinanciering aan,
• geef je woonadres door aan de gemeente en de IB-Groep,
• zorg ervoor dat je een eigen bank- of girorekening hebt voor je studiefinanciering aanvraagt,
• geef wijzigingen op tijd door via Mijn IB-Groep,
geef je sofinummer door als je studiefinanciering aanvraagt.