Brutoloon

Het brutoloon is het bedrag dat de werkgever betaalt voor de arbeid die je levert. Het brutoloon is het bedrag voor de af te dragen belastingen en verzekeringspremies, dus dit is niet het bedrag dat je daadwerkelijk uit kunt geven, omdat hier nog geld van afgetrokken moet worden.

Nettoloon

Het nettoloon is het loon dat je overhoudt na aftrek van loonheffingen. Er zijn 3 soorten loonheffingen:

• De premie werknemersverzekeringen,
• De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet,
• De loonheffing: loonbelastingen en premie volksverzekeringen.

Het kan zijn dat je naast je nettoloon nog sociale uitkeringen, subsidies en of toelagen ontvangt. Als dit het geval is moet je dit bij je nettoloon op tellen en is dit je besteedbare inkomen. Ontvang je geen sociale uitkeringen, subsidies en of toeslagen dan is je nettoloon je besteedbare inkomen.
Van de belastingen die er van je loon afgetrokken worden kun je aan het einde van het jaar een deel terugvragen bij de belastingdienst. Zie het kopje belasting, Tj-biljet.

De wig

De wig is het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon van de werknemer. Dus: het verschil tussen wat de werknemer voor jou betaalt en wat je daar uiteindelijk van ontvangt.

Wettelijk bruto minimum jeugdlonen 2008

Leeftijd - Per maand - Per week - Per dag
23 jaar - € 1.335,00 - € 308, 10 - € 61, 62
22 jaar - € 1.134,75 - € 261,85 - € 52,37
21 jaar - € 967,90 - € 223,35 - € 44,67
20 jaar - € 821,05 - € 189,45 - € 37,89
19 jaar - € 700,90 - € 161,75 - € 32,35
18 jaar - € 607,45 - € 140,20 - € 28,04
17 jaar - € 527,35 - € 121,70 - € 24,34
16 jaar - € 460,60 - € 106,30 - € 21,26
15 jaar - € 400,50 - € 92,40 - € 18,48