Je ouders ontvangen kinderbijslag. Kinderbijslag is een financiele bijdrage die ze ontvangen van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Het is bedoeld voor kosten die ze voor jou maken, zoals eten, drinken, kleding en voor het huis waar je woont. Je ouders ontvangen kinderbijslag tot je 18e jaar als je thuiswonend bent.

Het geld wordt op de rekening van de verzorgende ouder gestort. Als je het geld zelf nodig hebt voor je eigen onderhoud, kun je wel met je ouders de afspraak maken, dat zij het geld op jouw rekening overmaken. De SVB kan ook het geld rechtstreeks op jouw rekening storten, mits je ouders daar schriftelijk toestemming voor geven aan de SVB.

De bedragen voor kinderbijslag veranderen 2 keer per jaar, in januari en in juli. De actuele bedragen vind je op www.svb.nl.

Als je niet meer thuis woont dan hebben je ouders geen recht meer op kinderbijslag, ook al ben je jonger dan 18 jaar. Als je ouders onterecht kinderbijslag ontvangen en dit geld niet voor jouw onderhoud gebruiken, dan kun je de kinderbijslag stop laten zetten. Maar in dat geval kun je het geld niet zelf ontvangen. Kijk voor meer informatie over kinderbijslag en de regels op www.svb.nl.

Wanneer je zelf een kind hebt, kun je natuurlijk wel kinderbijslag voor jouw kind ontvangen. Kijk hiervoor bij 'Kinderbijslag voor je eigen kind' .

Kinderbijslag en bijverdienen
Als je erg veel bijverdient kan het zijn dat je ouders minder Kinderbijslag voor jou ontvangen. Op www.svb.nl kun je zien hoeveel je probleemloos kunst bijverdienen.