Soms loopt een huwelijk mis. Maar ook al gaan je ouders scheiden, jouw opvoeding moet wel doorgaan. Daarom is er alimentatie. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van jouw levensonderhoud. Meestal betaald de ouder bij wie je niet woont de alimentatie. De betalingsregeling wordt bij de scheiding afgesproken.

Als je jonger bent dan 18 jaar, dan krijgt degene die jou opvoedt alimentatie, je spreek dan over kinderalimentatie. Kinderalimentatie stopt als je 21 jaar bent. Je kunt de alimentatie ook zelf krijgen als je ouders het hiermee eens zijn.

Als je ouder bent dan 18 jaar krijg je zelf het geld op je rekening.

Er wordt geen alimentatie betaald terwijl dat wel moet
Wanneer een ouder geen alimentatie wil betalen, terwijl dit wel moet, is er de mogelijkheid om via het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage (LBIO) de alimentatie te ontvangen. Er komen dan wel extra kosten bij voor de kosten die het LBIO maakt. Deze extra kosten zijn voor de ouder die geen alimentatie wil betalen.

LBIO kan alleen ingeschakeld worden als de alimentatie door de rechter is vastgesteld. Voor vragen over alimentatie kun je ook contact opnemen met het Instituut Sociaal Raadslieden.