Automutilatie betekent zelfbeschadiging, iemand beschadigd zichzelf om verschillende redenen en op verschillende manieren. Er zijn verschillende manieren om jezelf te beschadigen; jezelf slaan, krassen met een scherp voorwerp, branden, maar ook op andere manieren zoals het amputeren van ledematen. Deze laatste manier is een extreme vorm die maar weinig voorkomt. Vaak wordt gedacht dat zelfmoord ook onder het kopje automutileren valt, maar dat is niet zo, bij automutileren zie je de zelfbeschadiging als uitweg, en bij zelfmoord is er geen uitweg. Automituleren is een manier van overleven, een manier om een pijnlijke situatie dragelijker te maken. Dit kan bijvoorbeeld pijn zijn die je op dat moment ervaart, maar ook vervelende herinneringen die steeds terugkeren of van verdriet dat je hebt dat je niet kan verwerken door er bijvoorbeeld over te praten. Er zijn vele woorden voor automutilatie: zelfbeschadiging, zelfverminking, zelfmutilatie of zelfpijniging, krassen en snijden.

Snijden is de meest voorkomende automutilatie die voorkomt, daarna brandwonden toebrengen, jezelf slaan, oude wonden herhaaldelijk ophalen en haren uittrekken. Automutilatie is te vergelijken met een verslaving; je blijft hangen in een visuele cirkel waardoor jij je even beter gaat voelen. Wanneer de oude pijn weer terugkomt, is de drang naar de zelfbeschadiging er weer. Automutilatie komt dus waar voor wanneer jij je gevoelens onderdrukt en komt door middel van de zelfbeschadiging tot uiting.

Redenen voor automutilatie

Er zijn vele verschillende redenen te bedenken waardoor jij jezelf gaat beschadigen. Bij niemand is dat hetzelfde gevoel en precies dezelfde reden. Hieronder staan een aantal redenen, deze redenen staan op willekeurige volgorde:

• Persoonlijkheidsstoornis,
• ontlading van spanning,
• uiting van woede,
• uiting van woede ten aanzien van jezelf,
• het omgaan met je verleden,
• verminderen van negatieve gevoelens,
• opvullen van een leegte,
• macht en controle over jezelf uitoefenen,
• roep om aandacht.

Wanneer spreken wij van automutilatie

Het is erg lastig om aan te geven wanneer er wordt gesproken van automutilatie. De ene persoon snijdt zichzelf elke dag en de andere persoon doet het bijna nooit, daartussenin ligt een groot gebied. Wanneer iemand een keer drugs gebuikt, is hij dan gelijk een verslaafde? Is iemand die een keer een snoepje pikt gelijk een dief? De scheiding wanneer iemand automutilant is, is daarom ook erg lastig. Het is niet belangrijk wanneer je tegen iemand kunt zeggen dat hij/zij een automutilant is, het is belangrijker wat de achterliggende oorzaken zijn van het automutileren. Wanneer de oorzaken helder zijn, kan er aan een oplossing gewerkt worden om verdere automutilatie tegen te gaan. Wanneer jij voor jezelf er niet goed achter kan komen wat bij jou de achterliggende oorzaak is van het automutileren, kan je hulp zoeken door bijvoorbeeld te gaan praten met iemand die jij vertrouwt en die jou kan helpen. Mocht deze hulp niet voldoende zijn, dan kan je professionele hulp zoeken.

De gevolgen van automutilatie

Automutilatie heeft gevolgen, die je kunt onderscheiden in korte en lange termijn gevolgen. Als je het hebt over de korte termijn gevolgen, praat je over ontspanning, controle, opluchting en of voldoening. De problemen worden tijdelijk vergeten en gevoelens worden onderdrukt.

Als je het hebt over de lange termijn gevolgen, heb je het over de gevolgen die lange tijd onderdrukt zijn en weer terug komen. Ook komen er langzaamaan schuldgevoelens naar boven van wanhoop en woede wanneer jij jezelf weer hebt verwond. Daarbij is zelfhaat een gevolg op de langere termijn, omdat je eigenlijk wilt stoppen, maar op dit moment lukt het niet.

Automutilatie heeft ook lichamelijke gevolgen. Zo kan het zijn dat automutilatie littekens met zich meebrengt waar jij je gehele leven mee blijft zitten. De gevolgen hiervan zijn dat je bepaalde dingen niet meer kunt doen zoals zwemmen en sporten omdat het dan kan zijn dat anderen raar naar je gaan kijken. Mensen kunnen afwijkend op je reageren omdat ze niet goed begrijpen waarom jij jezelf beschadigd, sommige mensen kunnen daar niet goed mee omgaan.

Stoppen met automutileren

Wanneer je wilt stoppen met het automutileren, moet jij je wel bedenken dat je er voor de volle 200% voor moet gaan! Soms kan het gebeuren dat je door een tegenslag de drang hebt om jezelf weer te gaan snijden, zorg er daarom voor dat je iemand in je omgeving hebt die je altijd kan bellen zodat je met deze persoon kan praten. Samen met deze persoon kan je praten over je gevoelens zodat het gevoel wat afneemt.

Wanneer je de drang voelt opkomen, is het belangrijk dat jij je aandacht verlegt. Ga bijvoorbeeld een stuk hardlopen, je gevoelens opschrijven in een dagboek e.d. Zoek voor jou de beste afleiding, waarbij je op een andere manier met je gevoelens om kan gaan en je niet aan het snijden hoeft te denken.