Je zult maar een probleem hebben. Thuis, op school, of op je werk en je hebt niemand om mee te praten. Je kunt je soms zomaar somber of gefrustreerd voelen of je wordt gepest.

Het kan zijn dat ruzies thuis uit de hand lopen. Je bent bang dat het misgaat met je vader of moeder. Misschien hebben die psychische problemen of schulden, of zijn ze verslaafd. Je kunt je ook rot voelen omdat je iets ergs hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld met geweld of seks. Of je hebt iets gedaan waardoor je met de politie te maken krijgt.

Je bent niet de enige die ergens mee zit. Daarom is er Bureau Jeugdzorg. Daar vind je mensen die naar je luisteren en je helpen een oplossing te vinden.

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. Daarin is vastgelegd dat Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners.

Een kind of jongere kan in de problemen komen, ouders weten zich soms geen raad met hun kinderen. Dan kun je terecht bij de medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Zij geven aandacht, steun en bescherming aan kinderen, jongeren en hun ouders. Dat doen ze gratis en vertrouwelijk. Vaak is informatie of een advies al genoeg. Met een paar gesprekken kun je misschien al weer verder.

Als het probleem ingewikkeld is heb je misschien meer hulp nodig. Ze bespreken dan met je wat voor steun je kunt gebruiken. In overleg met jou schrijven ze een 'indicatiebesluit'. Dit is een soort verwijsbrief die recht geeft op speciale zorg.

Soms gaat het thuis echt mis. Dan beslist de rechter dat een kind bescherming nodig heeft. De gezinsvoogden begeleiden het gezin dan bij de opvoeding. Dit is verplicht. Zij houden ook toezicht. Ze kijken of het goed gaat met het kind of de jongere en of de situatie in het gezin verbetert.

Als een minderjarige in aanraking komt met de politie, krijgt hij of zij te maken met de jeugdreclassering. Ook de jeugdreclassering valt onder Bureau Jeugdzorg. Ze begeleiden kinderen en jongeren die met de politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Ze gaan met hen mee naar de rechtbank en helpen hen om uit de problemen te blijven.

Kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik: iedereen kan het vroeg of laat tegenkomen. Bij de buren, in de familie, op het spreekuur, in de klas of thuis.

Word je zelf mishandeld, verwaarloosd of misbruikt? Dan kan je met Bureau Jeugdzorg bellen. Zij luisteren naar je en helpen je. Je kunt met hen overleggen wat je het beste kunt doen. Denk je dat een kind of jongere in je omgeving mishandeld, verwaarloosd of misbruikt wordt? Ook dan kan je bellen voor advies.