Dagelijks zijn alle mensen met eten bezig, logisch natuurlijk want we moeten eten om in leven te blijven. We eten daarnaast voor de gezelligheid, om iets te vieren of om jezelf te troosten. Voor mensen die een eetstoornis hebben is voedsel een ware obsessie. Het leven van deze mensen wordt beheerst door eten, calorieën en afvallen. In de ochtend vragen deze mensen zichzelf af wat ze mogen eten die dag en aan het einde van de dag zitten ze vol gevoelens van schaamte, schuld en walging wanneer zij zich niet aan hun voornemen gehouden hebben.

Uit onderzoek komt naar voren dat in Nederland bij 0,5% Anorexia Nervosa en bij 1,5 tot 5% Boulimia Nervosa van alle jonge vrouwen voorkomt. Per jaar hebben er ongeveer 30.000 vrouwen tussen de 15 en 29 jaar een eetstoornis, waarvan ongeveer 1.200 mensen aan Anorexia Nervosa lijden en 1.800 mensen aan Boulimia Nervosa. Hiervan is er één op de 10 à 20 man.

Waarschijnlijk liggen de exacte cijfers hoger, maar doordat het probleem vaak ontkend wordt en omdat het goed verborgen wordt gehouden.

Anorexia Nervosa

Mensen die doodsbang zijn om dik te worden, ook al zitten ze ruim beneden hun normale gewicht dat voor hun leeftijd en lengte gezond zou zijn, lijden misschien aan Anorexia Nervosa. Al kunnen deze mensen hun ribben tellen, toch voelen ze zich abnormaal dik en de drang blijft aanwezig om maar af te blijven vallen. Het vermageren is voor hen een verslaving geworden, het geeft ze houvast, een gevoel van controle en een gevoel van ergens goed in zijn. Met hun ijzeren wil onderdrukken ze hun honger gevoel.

Wanneer deze mensen gaan eten, doen ze dat onder een dwangmatig patroon; ze moeten het eten vaak eerst ‘verdienen’.

Jongeren die Anorexia Nervosa hebben, vooral meiden onder de 23 jaar, beseffen vaak heel goed dat mensen in hun omgeving het extreme lijnen afkeuren en hen aan het eten proberen te krijgen. Vaak weten ze goede uitwegen te vinden om de lieve vrede te bewaren. Ze zeggen dan dat ze net gegeten hebben, gooien hun eten weg of braken het eten uit. Mensen met Anorexia Nervosa sporten vaak erg fanatiek, op deze manier proberen ze het afvallen te versnellen.

Boulimia Nervosa

Mensen die alles wat maar eetbaar is in hun mond proppen, zonder iets te proeven, tot alles op is, lijden misschien aan Boulimia Nervosa. Tijdens zo’n aanval raken deze mensen elke controle over zichzelf kwijt en eten soms aan één stuk door. Na een eetbui voelen deze mensen zich vaak schuldig en moeten van zichzelf braken, gebruiken laxeermiddelen of slikken vochtafdrijvende pillen om niet aan te komen. Vaak weten de mensen niet dat de pillen alleen helpen om het vocht af te drijven en niet om de genuttigde calorieën kwijt te raken. Tevens kan laxeermiddel verslavend zijn.

De eetbuien van mensen met Boulimia Nervosa verlopen vaak via een vast patroon. Ze fantaseren over eten, gaan naar de winkel om eten te kopen, stallen het eten uit en gaan eten totdat alles op is. Uit schaamte blijven de eetbuien vaak onopgemerkt. Mensen die aan deze eetstoornis lijden halen hun zelfwaardering uit de discipline door op gewicht te blijven. Hun voornemen om normaal te eten strandt steeds weer, na elke eetbui schamen ze zich vreselijk en voelen ze zich schuldig en zwak. Mensen met Boulimia Nervosa hebben vaak een normaal gewicht, al kan het in korte tijd sterk wisselen. Boulimia Nervosa is meestal niet aan de buitenkant te zien, al denken ze dat wel.

Overeenkomsten en verschillen tussen Anorexia en Boulimia

Het verschil tussen mensen die dwangmatig zichzelf uithongeren of dwangmatig eten lijkt erg groot, maar mensen die deze eetstoornis hebben veel gemeen:

• Geobsedeerd zijn door alles wat met eten, gewicht en lichaamsomvang heeft te maken,
• extreem bang om aan te komen en dik te zijn,
• vervreemd zijn van het eigen lichaam. Ze willen de controle over zichzelf hebben en negeren daarbij de signalen van honger en verzadiging,
• ze verbergen hun eetprobleem zoveel mogelijk en leiden zo een dubbelleven door middel van uitvluchten, trucs en leugens.
Een duidelijke scheidslijn tussen deze eetstoornissen is niet te trekken. Ongeveer één derde van mensen met Anorexia Nervosa heeft ook eetbuien die eindigen met braken of het gebruik van laxeermiddelen.

Binge Eating Disorder (BED)

Een derde veel voorkomende eetstoornis is Binge Eating Disorder (BED). Net als bij Boulimia Nervosa hebben mensen met BED regelmatig eetbuien. Het enige verschil is dat mensen met BED geen laxeermiddelen gebruiken of hun eten eruit braken. Het gevolg van deze eetstoornis is dat ze erg dik worden, waardoor deze eetstoornis veel zichtbaarder is dan Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa.