Boosheid, verdriet, blijdschap en angst zijn belangrijke emoties van een mens. Dat we allemaal wel eens last hebben van een woedeaanval is niet ongewoon. Wie emoties opkropt wordt op den duur ziek of raakt gefrustreerd. Af en toe je woede ventileren is dus best gezond.

Maar als je andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent aan iets of iemand, of als je met je woede iets probeert te bereiken of iets wilt verhullen, dan is er sprake van agressie. Agressie kan bedreigend en schadelijk zijn voor degene tegen wie het gericht is.

Er zijn verschillende redenen waardoor je agressief kan worden. Dit zijn de voornaamste:

• Boosheid,
• angst,
• psychose,
• drank en drugs,
• stoer gedrag.

Veel mensen denken dat boosheid de belangrijkste reden is voor agressie. Het komt echter vaker voor dat de reden angst is. Paniek kan plotseling omslaan in een aanval van blinde woede.

Drank en drugs zijn heel verraderlijk wat dit betreft. Deze middelen kunnen een verschillende uitwerking hebben. Zo zijn er drugs (waaronder drank) die overmoedig maken. Er zijn ook drugs die angst veroorzaken als ze verkeerd werken. Sommige middelen kunnen je een juiste kijk op de realiteit doen verliezen. Gevaarlijk is het vooral dat al deze middelen de gebruiker de controle over zichzelf kunnen laten kwijtraken. Daders die achteraf zeggen niet te hebben geweten wat ze deden, hebben wat dat betreft geen ongelijk. Ze wisten echter nog wel wat ze deden toen ze de middelen tot zich namen. Stoer gedrag in een groep kan ook vaak aanleiding zijn tot geweld en agressieve handelingen. Jongeren in groepen vinden 'er bij horen' en 'laten zien dat je iets durft' erg belangrijk. Het geeft ook een enorme stoot adrenaline. Wat als een 'grapje' bedoeld is kan enorm uit de hand lopen, zeker als er ook nog drank of drugs in het spel zijn.

Boosheid is een emotie die iedereen wel eens heeft. Boosheid leidt gelukkig niet altijd tot agressief gedrag. Veel mensen zijn uitstekend in staat hun boosheid te verwoorden of via een andere weg te laten blijken. De uiting van boosheid gaat meestal gepaard met stemverheffing en dit wordt vaak met gebaren kracht bijgezet, bijvoorbeeld door met de vuist op tafel te slaan. Kwaadheid is een sterkere vorm van boosheid. Als mensen kwaad zijn, verliezen ze tijdelijk de helderheid van geest en voelen zij zich verteerd door de emotie. Iemand kan in zijn kwaadheid, in een moment van blinde woede, wel eens iets van waarde kapot gooien, waar hij dan later spijt van heeft. Zo'n woede-uitbarsting is echter van korte duur en deze persoon heeft nog wel controle over zichzelf. Bij razernij is deze zelfcontrole weg. Razernij ontstaat wanneer er geen natuurlijke manier meer is om de woede te uiten. Razernij is een lichamelijke ervaring, die een fysieke ontlading behoeft door middel van slaan, stompen, duwen of schoppen. In razernij kun je geen waarde van voorwerpen of personen meer onderscheiden. Razernij is alleen maar destructief en alleen gericht op het uiten van deze emotie. Geweldsincidenten vinden vaak plaats in razernij.