Onzekerheid
Handige websites:

www.ikbenonzeker.nl
Forum voor mensen die onzeker zijn

www.hetluisterendoog.nl
Site van Humanitas, hier kan je met een vrijwilliger praten over jouw problemen. De chat is geopend van maandag t/m zaterdag van 19.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 13.00 uur.

Eenzaamheid
Handige adressen:

Korrelatie
Landelijke organisatie voor psychosociale hulpverlening. Voor iedereen beschikbaar voor hulpverlening en advies op het gebied van zorg en welzijn.
Telefonisch: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur
Chat: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. (via de website kun je op de chatbox komen)
0900 1450 (30 cent per minuut)
www.korrelatie.nl
vraag@korrelatie.nl

(Faal)Angst
Handige adressen:

Riagg Rijnmond
De Riagg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zij behandelen en begeleiden mensen met psychische problemen en psychiatrische aandoeningen.
Je kunt Riagg bereiken op kantoortijden.
Locatie Rotterdam ,Mathenesserlaan 208 , 3014 HH Rotterdam, 010 440 24 02, www.riaggrijnmond.nl, info@riaggrijnmond.nl 

Handige websites:

www.faalangst.nl
Site over faalangst met daarbij betalende lesprogramma’s.
www.orthopedagogiek.com/faalangst.htm
Site met informatie over faalangst.
www.omgaanmetangst.nl
Site over angsten.
www.angstlijst.nl
Site over alle soorten en angsten die er bestaan.

Eetproblemen
Handige adressen:

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
Voor vragen en informatie kan men op werkdagen van 8.30-18.00 uur terecht bij het landelijk nummer van de SABN.

Dit nummer is een callcenter dat het privénummer geeft van een medewerker van de SABN die het meest geschikt lijkt om de gestelde vraag te beantwoorden. Voor het bellen van die medewerker is men dus niet gebonden aan de genoemde tijden maar men dient wel te bedenken dat deze medewerker een vrijwilliger is die, in verband met eigen werkzaamheden, niet steeds beschikbaar is.

Postbus 67, 6880 AB Velp,0900 821 24 33,www.sabn.nl, info@sabn.nl

Handige websites:

www.eetstoornis.be
Site over eetstoornissen met daarbij een check of jij een eetstoornis hebt.
www.ggdgezondheidsinfo.nl/dossiers.asp?regioid=26&dossierid=40
Hier kan je informatie vinden over de eetstoornissen met daarbij lesprogramma’s en films.

Depressie
Handige adressen:

Bouman GGZ

Bouman Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) verleent zorg aan mensen die lijden aan verslavingsziekten of andere psychische ziekten.

Je kunt Bouman GGZ bereiken op kantoortijden.
Centrale intake
Polikliniek Pieter de Hooch & polikliniek Metroplein
Pieter de Hoochweg 14
3024 BH Rotterdam
010 244 13 00 (aanmelding)
010 244 12 22 (algemeen)
www.boumanhuis.nl
info@boumanggz.nl

Riagg Rijnmond

De Riagg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zij behandelen en begeleiden mensen met psychische problemen en psychiatrische aandoeningen.
Je kunt Riagg bereiken op kantoortijden.
Locatie Rotterdam
Mathenesserlaan 208
3014 HH Rotterdam
010 440 24 02
www.riaggrijnmond.nl
info@riaggrijnmond.nl 

Handige websites:

www.depressiecentrum.nl
Informatie over soorten depressie, oorzaken, diagnose, behandeling en meer.
www.teleac.nl
Informatie over programma’s rondom psychische gezondheid, ook is er online verschillende informatie te vinden.
www.stichtingpandora.nl
Site voor contact met lotgenoten.

Rouw / rouwverwerking
Handige adressen:

Stichting Humanitas

Humanitas is een stichting voor thuiszorg en maatschappelijke dienstverlening. Humanitas biedt steun bij verlies en rouwverweking. Ook heeft Humanitas een lotgenoten groep opgericht waar je met andere kunt praten over wat jij hebt meegemaakt, maar ook hoor je hun verhaal en onderneem je samen activiteiten die je verder kunnen helpen bij het uiten van je gevoelens.
09.00 – 17.00 uur.
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam
Algemeen nummer: 010 425 01 81
Steun bij verlies en rouw: 06 136 30 813
steunbijrouw@humanitas-rotterdam.nl

Handige websites:

www.rouw.nl
Informatie over rouw en andere aspecten die daarmee te maken hebben.
www.achterderegenboog.nl
Site over rouwverwerking bij kinderen en jongeren. Ook kun je via deze site verhalen lezen over wat andere hebben meegemaakt.
www.verwerk.nl
Informatie over rouw en rouwverwerking.
www.verlaatverdriet.nl
Site over het jong verliezen van een ouder.

Automutilatie / zelfbeschadiging
Handige adressen:

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging

Op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur zitten er mensen voor jou klaar die met jou kunnen praten over zelfbeschadiging.

Aan de telefoon zitten lotgenoten en ervaringsdeskundigen om een luisterend oor te bieden en advies en informatie te geven. Deze dienst is ook voor partners, familie, vrienden en hulpverleners beschikbaar. Er is tevens een mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning (zes gesprekken per jaar) van één van de medewerkers van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.
Westerkade 38bis
3511 HC Utrecht
030 231 14 73
www.zelfbeschadiging.nl
stichting@zelfbeschadiging.nl

Handige websites:

http://www.automutilatie-site.nl/
Site over automutileren met diverse tips.
http://automutilatie.nl/indexinfo.htm
Site over automutileren.

Jeugdhulpverlening
Handige adressen:

Bureau Jeugdzorg regio Rotterdam

Als je jong bent, moet je zonder al te veel zorgen en problemen opgroeien. Voor sommige jeugdigen is dat niet mogelijk. Het is belangrijk dat je over je vragen of problemen met iemand kunt praten. Dat is soms ook eng en moeilijk. Misschien denk je dat jij de enige bent die dat probleem heeft of vind je van jezelf dat je niet over je problemen kunt praten of je hebt het al eens geprobeerd en het is toen niet goed gegaan. Bij bureau Jeugdzorg vinden ze niets gek of raar. Zij zijn er speciaal om jeugdigen die in de problemen zitten te helpen. Het kan gaan over school, thuis of je vrienden. Samen met jou zoeken zij naar een oplossing.

Alle locaties zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30–17.00 uur. In de avonduren en het weekend is in dringende gevallen een maatschappelijk werker van Bureau Jeugdzorg bereikbaar. Het antwoordapparaat van de vestigingen geeft hiervoor een telefoonnummer.

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Westblaak 131
3012 KJ Rotterdam
010 436 99 10
www.jeugdzorg-rotterdam.nl

Handige websites:

www.bureaujeugdzorg.info
Site van Bureau jeugdzorg.
www.kindermishandeling.nl
Hier leggen ze je uit wat kindermishandeling is. Er staan ook verhalen op van kinderen die rotdingen hebben meegemaakt. En wat ze daartegen hebben gedaan.
www.kinderrechtswinkel.nl
Hier vind je gratis en vertrouwelijk advies over rechten en plichten, wetten en regels. Wil je jouw probleem uitleggen aan de politie, de school, je ouders of de kinderrechter? Dan helpen ze je bij het schrijven van een brief. Ook handig als je een werkstuk voor school moet maken over rechten.
www.pleegzorg.nl
In Nederland zijn er duizenden pleegkinderen: kinderen en jongeren die bij iemand anders wonen. Tijdelijk, of tot ze 18 jaar zijn. Op deze site lees je hier meer over.
www.rechtenvanhetkind.nl, www.kinderrechtswinkel.nl
Kinderen hebben rechten! Die leggen ze uit op deze sites. En er staan verder ook veel nieuwtjes en fun op.
www.amk-nederland.nl
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn omgeving en denkt dat ze mishandeld worden.

Pesten
Handige adressen:

Hier kan je vragen stellen aan de medewerkers via de mail, chat of telefoon, maar je kunt via chat boxen ook in contact komen met kinderen die dezelfde ervaringen hebben als jij. Vragen en verhalen die je bij een van de medewerkers stelt of kwijt wilt blijven geheim. Ook kunnen ouders en leerkrachten terecht bij pestweb voor informatie en vragen.

maandag t/m vrijdag
Mail: tussen 8.30 – 17.00 uur krijg je antwoord op je mail
Telefoon voor ouders en leerkrachten: 10.00 – 12.30 uur
Telefoon: 14.00 – 15.30 uur
Chat kinderen en jongeren: 15.30 – 17.00 uur
Maandag t/m woensdag:
Telefoon voor ouders en leerkrachten: 10.00 – 12.30 uur
0800 2828280 (gratis v.a. lokaal toestel)
0900 2828280 (lokaal tarief v.a. mobiele telefoon)
www.pestweb.nl
info@pestweb.nl

Handige websites:

www.pesten.net
Informatie over pesten, gepest worden en ook tips voor scholen, ouders, werkgevers en kinderen of jongeren.
• www.sjn.nl/pesten/
Site met allerlei informatie over pesten, hoe wordt er gepest? Informatie over de pesters, de gepeste kinderen en de meelopers en meer!
www.pestweb.nl
Op deze site vind je niet alleen veel informatie over pesten, gepest worden, zelf pesten en meer, maar je kunt ook chatten met een groepje mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, vragen stellen of je verhaal vertellen aan een van de medewerkers.

Agressie
Handige websites:

www.leren.nl
Informatie en cursussen over en rondom agressie.
www.lichaamstaal.nl
Site over lichaamstaal.

Ongewenste intimiteiten / seksueel misbruik
Handige adressen:

Slachtofferhulp Nederland

Slachtoffer hulp Nederland helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. De medewerkers bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Op de website vindt je veel informatie over wat slachtoffer hulp doet, maar ook over vragen na een misdrijf of verkeersongeluk. Slachtoffer hulp werkt gratis en werkt veel nauw samen met andere instanties.

maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur.
Westersingel 18
3014 GP Rotterdam
0900 0101 (lokaal tarief)
www.slachtofferhulp.nl
info@slachtofferhulp.nl

Handige websites:

www.liefde.leerlingen.com
Site voor en door leerlingen over verschillende dingen waar je als leerling mee te maken krijgt, maar ook informatie over ongewenste intimiteiten, incest en seksueel misbruik.
www.platformseksueleintimidatie.nl
Hier kun je informatie vinden over en rondom seksualiteit.
www.infopolitie.nl
Hier kun je informatie vinden over aangifte doen, het politieonderzoek, het oppakken van de verdachte, het gerechtelijk onderzoek, maar ook de kosten en hoe het in de rechtbank er aan toe gaat.
www.onderzoekjegrens.nl
Op deze site kun je een test doen om te onderzoeken waar jouw grenzen liggen op het gebied van privacy, intimiteit en seksualiteit.
www.seksueelmisdrijf.nl
Alles over verschillende soorten van seksueel misdrijf, maar ook over het doen van aangifte, verjaring en richtlijnen van justitie.
www.seksueelgeweld.nl
Hulppagina bij seksueel geweld. Hier zijn o.a. veel handige adressen en instellingen te vinden, je kan hier contact leggen met lotgenoten, maar ook staat er veel informatie op deze site over de signalen, de gevolgen en meer rondom seksueel misbruik.