Doc.shop is een zelfstandige stichting. Deze stichting heet officieel de Stichting voor Jongereninformatie en –participatie Prins Alexander. De stichting heeft tot doel jongeren door informatie en advies in staat te stellen voor hen belangrijke keuzes te maken en jongeren te stimuleren te participeren in de maatschappij en hun eigen leefomgeving, De dagelijkse leiding van doc.shop ligt bij een coördinator. De stichting heeft een bestuur dat het beleid vaststelt en voorwaarden schept om de doelstellingen te bereiken. Behalve de coördinator werken bij doc.shop twee uitvoerend werkers, waarvan de één meer gespecialiseerd is in de individuele informatie en advies contacten en de ander zich meer richt op de groepscontacten met jongeren.
Doc.shop krijgt voor haar activiteiten subsidie van de Deelgemeente Prins Alexander

Doc.shop werkt veel samen met andere organisaties. Zo is doc.shop onderdeel van “Werken met Jongeren”: een samenwerkingsverband tussen de organisaties in de deelgemeente die met en voor jongeren werken (het opbouwwerk van SONOR, het jongerenwerk van de Stichting Buurtwerk Alexander, Politie, doc.shop en de sportbuurtwerkers vanuit Sport en Recreatie). Ook wordt in de werkgroep genotmiddelenpreventie samengewerkt met andere organisaties om ervoor te zorgen dat de jongeren in Prins Alexander niet of minder problematisch genotmiddelen (tabak, drank, drugs en gokken) gaan gebruiken.
Verder wordt samengewerkt met de gemeentebibliotheek, scholen voor Voortgezet Onderwijs, de Jeugdzorg, het Maatschappelijk Werk en andere Jongeren Informatiepunten in Rotterdam en de rest van Nederland.